Ценови планове

Изберете абонаметния план, който ще ви пасне най-добре.
Безплатен достъп без акаунт
Ще можете да разгледате 3 игри.
Ще можете да играете неограничено само 3 игри.
Ще можете да играете само в индивидуален режим.
0 лв.
Безплатният достъп не ви обвързва по никакъв начин с акаунт или платен абонамент.
Безплатен достъп с акаунт
Ще можете да разгледате всички игри.
Ще може да играете неограничено само 3 игри.
Ще може да играете в индивидуален и групов режим.
Ще имате достъп до подробни статистики за всяка проведена игра.
Ще имате достъп до история на проведените игри.
0 лв.
Създаването на акаунт не ви обвързва със закупуването на абонамент.
Месечен платен абонамент
Ще можете да разгледате всички игри.
Ще може да играете неограничено всички игри.
Ще може да играете в индивидуален и групов режим.
Ще имате достъп до подробни статистики за всяка проведена игра.
Ще имате достъп до история на проведените игри.
Ще можете да създавате собствени игри.
199 лв. на месец
99 лв. на месец
Плаще се автоматично всеки месец като може да прекратите абонамента по всяко време.
Годишен платен абонамент
Ще можете да разгледате всички игри.
Ще може да играете неограничено всички игри.
Ще може да играете в индивидуален и групов режим.
Ще имате достъп до подробни статистики за всяка проведена игра.
Ще имате достъп до история на проведените игри.
Ще можете да създавате собствени игри.
999 лв. на година
499 лв. на година
Плаще се автоматично всяка година като може да прекратите абонамента по всяко време.